ประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้าน

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 14.20 น. นางฮามือละห์  ลาเต๊ะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เป็นประธานในการประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้าน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และตัวแทนชุมชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง