หน้าหลัก

หน้าหลัก

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางฮามือละห์  ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับนายประยุทธ ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง และนางกัลยา ทองพุ่ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง พร้อมคณะ ทั้งนี้ได้ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคกรณีเหตุอัคคีภัย ณ บ้านจือแร หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567  นางฮามือละห์  ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง และนางอัจฉรา  อะลีดิมัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ที่ทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแว้งได้จัดขึ้น ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ณ สวนสาธารณะบึงจือแร หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ดง  อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ได้มอบหมายให้นางอัจฉรา  อะลีดิมัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง พร้อมด้วยนายอับดุลรอปา  กือจิ หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามัสยิดบาร์โฮม ณ บ้านเปราะห์ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ดง  อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง