หน้าหลัก

หน้าหลัก

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

          วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางฮามือละห์  ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ประชุมพนักงานประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เพื่อติดตามและรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ตลอดจนได้มอบหมายงานต่าง ๆ และได้มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนได้เชิญนายอายิ  ลาเต๊ะ นักวิชาการศึกษา มาให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อส่งเสริมจริยธรรมให้กับองค์กร

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        วันที่ 8 มีนาคม 2566  นางฮามือละห์  ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

             วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ได้มอบหมายให้นางอัจฉรา  อะลีดิมัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดน้ำขาวยะกา หมู่ 3 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

                  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ได้มอบหมายให้นายมานิด  ศรีสุวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำในท้องที่ ร่วมพัฒนาสองข้างทางถนนสายแว้ง-บูเก๊ะตา เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบของสองข้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง