เลี้ยงส่งนักพัฒนาชุมชน

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 10.00 น. องค์บริหารส่วนตำบลแม่ดง ได้จัดเลี้ยงส่งนางสุนันทา  แก้วนคร นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เนื่องจากได้ย้ายไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีนางฮามือละห์  ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมยินดีและอวยพร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง