ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางฮามือละห์ ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ บึงจือแร หมู่ 1 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

         วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นางฮามือละห์  ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ไม่สนับสนุนการทำทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

       วันที่ 20,22 ธันวาคม ๒๕๖๕ นางฮามือละห์ ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำในพื้นที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ได้แจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแม่ดง

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

          เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางฮามือละห์ ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และผู้นำท้องที่ได้ไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลแม่ดง ตลอดจนให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น