พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

หน้าหลัก

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

           วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง โดยมีนายยุทธนา  พรหมณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และนางฮามือละห์  ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้