เยี่ยมเยียน และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

หน้าหลัก

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

          เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางฮามือละห์ ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และผู้นำท้องที่ได้ไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลแม่ดง ตลอดจนให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น